• GEOJOKIĆ DOO BEOGRAD
Delatnost

Čime se bavimo

 • • Geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije zemljišta,
 • • Izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta,
 • • Izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta,
 • • Izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta,
 • • Izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i održavanja katastra vodova,
 • • Izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat,
 • • Izrada projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja,
 • • Realizacija projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja,
 • • Snimanje fasada (snimanje izvedenog stanja objekata radi projektovanja fasada) i prenos projekta na objekat za izvođenje,
 • • Formiranje građevinskih parcela,
 • • Izrada situacionih, Topografskih i Katastarsko-Topografskih planova sa ili bez overe od strane Republičkog Geodetskog Zavoda,
 • • Snimanje objekata za uknjižbu i legalizaciju,
 • • Omeđavanje parcela,
 • • Deoba parcela.

Oprema

Raspolažemo najsavremenijom opremom, kao i vozilima za rad na terenu.

Reference

Ono što smo uradili do sada

 • • Preko 3300 rešenih predmeta na poslovima katastra zemljišta i katastra nepokretnosti.
 • • Situacioni plan lokalnog puta kod Ukrine- Republika Srpska dužine 8 km.
 • • Situacioni plan lokalnog puta za selo Stamnicu kod Petrovca na Mlavi dužine 6 Km.
 • • Situacioni planovi ulica Bratstva i jedinstva, Đenerala Milana Nedića i Čegarska u Aranđelovcu dužine oko 5 km.
 • • Situacioni plan ulice Dušana Petrovića "Šaneta" u Lazarevcu.
 • • Snimanje podužnih profila i situacionih planova za projekte vodovoda u kopnenim zonama bezbednosti i to: Bogaje, Istočni Mojstir, Kulina, Rudnica, Strumce i Velika u ukupnoj dužini od oko 13km.
 • • 147 Katastarsko-topografska plana za potrebe izrade urbanističkih projekata.
 • • 1421 topografski plan za potrebe legalizacije objekata.
 • • 72 većih situacionih planova za potrebe projektovanja poslovnih objekata.
 • • Mogucnost izrade situacionog plana na terenu u digitalnom obliku.
 • • Snimanje fasade hotel "GARNI" Novi Sad oko 600 m2.
 • • Snimanje fasade hotel "IZVOR" Aranđelovac 3000 m2.
 • • Snimanje fasade "BANKA BILJNIH GENA" Batajnički drum 700 m2.
 • • Snimanje fasade "OBJEKAT B2" Balkanska ulica u Beogradu 1200 m2.
 • • Topografski plan za projekat pristupnog puta, brane i klizišta pored preliva na brani akumulacije "GARAŠI" kod Aranđelovca.
 • • Snimanje fasade objekat "JAVNA SKLONIŠTA" u ul. Nehruova na Novom Beogradu 670 m2.
 • • Snimanje fasade objekat "CENTROTEXTIL" ul. Kneza Mihajla Beograd 295 m2.
 • • Snimanje dela fasade objekat "SAVOGRAD" ul. Milentija Popovića na Novom Beogradu 475 m2.
 • • Snimanje dela fasade hotel "SLOBODA" u Šapcu 500 m2.
 • • Snimanje fasade objekat "GTC" u ul. Vladimira Popovića na Novom Beogradu u bloku 19a 5000 m2, obeležavanje osa montaže alufasade i visina montaže.
 • • Praćenje izgradnje objekata i podzemnih garaža na objektima za naselje za UNIVERZIJADU 2009. godine u bloku 67 na Novom Beogradu (obeležavanje osa i visina i ostalog detalja kod visokogradnje).
 • • Snimanje fasade objekat salona automobila u Lazarevcu 515 m2.
 • • Snimanje fasade objekat PO-1 u Univerzitetskom selu u bloku 67 na Novom Beogradu 5000 m2.
 • • Snimanje fasade robne kuće “Beograd” kod hale Sportova na Novom Beogradu 900 m2.
 • • Snimanje fasade, objekat “Park City” u Novom Sadu, površine 2515 m2.
 • • Snimanje fasade, objekat “Aleksandar Centar” u Novom Sadu površine 8061 m2.
 • • Snimanje fasade, objekat “GP-5” u bloku 11A na Novom Beogradu, preko puta stare Kineske ambasade, površine 2267 m2.
 • • Snimanje fasade, objekat “GP-3” u bloku 11A na Novom Beogradu, preko puta stare Kineske ambasade, površine 2261 m2.
 • • Snimanje fasade, objekat “Fabrika obuće SANCH” u Vranju, površine 556 m2.
 • • Snimanje fasade, objekat “Hotel Kragujevac” u Kragujevcu, površine 2490 m2.
 • • Snimanje fasade, objekat “Hotel HiB” u Prištini, površine 3570 m2.
 • • Izrada topografskog plana za deo lokaliteta bivšeg PIK Zemun, za potrebe osposobljavanja prihvatilišta za pse lutalice.
 • • Izrada topografskog plana za potrebe projekta “Intermodalnog terminala” u Batajnici, površine 24 ha.
 • • Snimanje situacije na trasi magistralnog gasovoda kroz Beograd za potrebe projekta gasovoda visokog pritiska, dužine 45 km.
 • • Snimanje topografskog plana objekta “Dom za decu ometenu u razvoju” u Sremčici, u ulici Moštanička br. 2, površine 5 ha.
 • • Komasaciona procena K.O. Pavliš, opština Vršac, površine 4224 ha. (prvi posao komasacione procene koji je u Republici Srbiji uradila jedna privatna geodetska organizacija).
 • • Komasaciona procena K.O. Vršac, opština Vršac, površine 10 444 ha. (Drugi posao komasacione procene koji je u Republici Srbiji uradila jedna privatna geodetska organizacija).
 • • Snimanje fasade poslovno-stambeni objekat ugao bul. kralja Aleksandra i Jagićeve ulice 1000m2.
 • • Katastarsko-topografski plan KO Paracin površine 10 ha.
 • • Katastarsko-topografski plan lokacija "KANAL 33" KO Pančevo površine 4,5 ha.
 • • Projekat geodetskog obeležavanja, obeležavanje i izrada elaborata za provođenje promene u Katastru nepokretnosti za granični prelaz "GOSTUN" investitor Uprava Carina.
 • • Snimanje izvedenog stanja na Mosu na Adi i to mesta gde se montiraju liftovi.
 • • Snimanje fasade na stambeno-poslovnom objektu ul. cara Nikolaja 2. br. 17 površine 500 m2.
 • • U toku je izvođenje radova na komasacionoj proceni KO Glogonj površine 4000 ha.
 • • Komasaciona procena KO Glogonj, grad Pančevo, površine 4000 ha. Na izloženi pregledni plan komasacione procene nije uložen nijedan prigovor učesnika komasacije.
 • • Komasaciona procena KO Baranda, opština Opovo, površine 5200 ha. Na izloženi pregledni plan komasacione procene je uloženo pet prigovora učesnika komasacije, od čega je usvojen samo jedan.
 • • Komasaciona procena KO Plužina, opština Svrljig, površine 320 ha. Na izloženi pregledni plan komasacione procene nije bilo prigovora učesnika komasacije.
 • • Komasaciona procena KO Izvor i KO Berilovac, opština Pirot, površine 320 ha. Na izloženi pregledni plan komasacione procene su bila 3 prigovora učesnika komasacije, usvojen je samo jedan prigovor.
 • • Komasaciona procena KO Vlaško Polje, opština Knjaževac, površine 200 ha. Na izloženi pregledni plan komasacione procene nije bilo prigovora učesnika komasacije.
 • • U toku je izvođenje geodetsko-tehničkih radova u postupku komasacije u KO Plužina, opština Svrljig na površini od 320 ha. Završena je faza uzimanja želja i raspodele komasacione mase i izložen pregledni plan raspodele komasacione mase na javni uvid.
 • • Komasaciona procena KO Radujevac, opština Negotin, površine 2500 ha, nije bilo prigovora učesnika komasacije.
 • • Snimanje izvedenog stanja na poslovnom objektu kompanije "EuroBravo" za proizvodnju Alu fasada.
 • • Komasaciona procena KO Botoš, grad Zrenjanin, površine 6688 ha.
 • • Komasaciona procena KO Priboj, KO Donje Stopanje, KO Gornje Stopanje, KO Milanovo, KO Podrimce, KO Vinarce i KO Zalužje, grad Leskovac, ukupne površine 1078 ha, nije bilo prigovora učesnika komasacije.
 • • Katastarsko klasiranje KO Bački Petrovac, opština Bački Petrovac, ukupne površine 7069 ha.
 • • Završeni geodetsko-tehnički radovi u KO Plužina, opština Svrljig u celosti, a elaborat primljen od strane Republičkog Geodetskog zavoda i stavljen u službenu upotrebu.
 • • U toku su geodetsko-tehnički radovi u delovima KO Glibovac, KO Azanja i KO Kusadak, opština Smederevska Palanka u površini 7570 ha, sa 20 668 kat. parcela i 6252 učesnika komasacije.
 • • U toku je izvodjenje radova na komasacionoj proceni u delovima KO Glibovac, KO Azanja i KO Kusadak, opština Smederevska Palanka u površini 7570 ha. Završena Prva faza i u toku je Druga faza.

Ponosimo se ovim brojevima

3500 Zadovoljnih klijenata
4000 Završenih predmeta
12 godina postojanja
40 godina iskustva
O nama

Ko smo mi?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves.

Albert Einstein

We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths.

Walt Disney

You know the golden rule, don’t you boy? Those who have the gold make the rules.

Aladdin
<
Kontakt

Gde nas možete pronaći

Sedište privrednog društva je u Borči u ulici Beogradska 34b u blizini pravoslavne crkve, kod reke Vizelj.

Adresa

Beogradska 34b, Borča

Telefon

066/355-305